انتقال به سرور ایران

با سلام

ضمن عرض پوزش بابت قطعی 3 ساعته سایت که برای انتقال به سرور ایران بود،تعرفه ها برای جبران خسارت به مدت 6 ساعت به شرح زیر تغییر کرد:

پاپ آپ اول : 40 ریال - پاپ آپ دوم 40 ریال و پاپ آپ سوم همان 20 ریال

همچنین تعرفه پاپ باکس نیز به 20 ریال تغییر کرد

امیدوارم با انتقال به سرور ایران و افزایش سرعت لود،شمارش هم بهتر شود

آپدیت خبر:

ساعت 17:00 - تمامی تعرفه ها به حالت عادی بازگشت

با تشکر - مدیریت