نحوه تسویه حساب در پاپ آپ ارن

با سلام خدمت همه کاربران گرامی

شیوه تسویه حساب ها در پاپ آپ ارن تغییر کرد:

واریزی های پاپ آپ ارن به صورت روزانه می باشد و هر روز تا ده نوبت با کاربران تصفیه حساب میگردد. 

با تشکر