شبا چیست؟

شبا (شناسه بانکی ایران) یک کد 26 کاراکتری میباشد که به هر حساب بانکی اختصاص داده میشود.

این شناسه در معاملات بین بانکی با استفاده از سیستم ساتنا کاربرد دارد.

طبق دستور العمل بانک مرکزي کلیه بانکهای کشور موظف هستند شباي تمامي حساب هاي مشريان خود را محاسبه و در اختيار آنها قرار دهند.

شما هم ميتوانيد با مراجعه حضوری به شعبه ، وبسايت اينترنتي و يا خودپردازهاي بانک خود ، شباي حساب يا حسابهاي خود را دريافت کنيد.

آدرس صفحات به دست آوردن شبای بانکی:

بانک اقتصاد نوین:

http://www.en-bank.com/iban/iban.aspx

بانک انصار:

http://www.ansarbank.com/shaba.aspx

بانک پارسیان:

http://www.parsian-bank.com/Sheba.html

بانک پاسارگاد:

http://bpi.ir/?sheba

پست بانک:

http://www.postbank.ir/modules.php?option=comPage&do=view&id=135

بانک تات:

http://www.tatbank.ir/Fa/Sheba

بانک تجارت:

http://www.tejaratbank.ir/portal/default.aspx?tabid=1323

بانک توسعه صادرات:

https://ebank.edbi.ir/Iban/iban.jsp

بانک توسعه تعاون:

http://www.ttbank.ir/HomePage.aspx?TabID=4229&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR

بانک دی:

http://www.bank-day.ir/index.aspx?siteid=1&siteid=1&pageid=216

بانک رفاه کارگران:

http://www.refah-bank.ir/portal/default.aspx?tabid=1174

بانک سامان:

http://cms.sb24.com/fa/shaba/index.html

بانک سپه:

https://www.ebanksepah.ir/

بانک سرمایه:

http://www.sbank.ir/calculation/func/loadmodule/system/calculation/sismodule/shaba___calculate_sarmaye_to_shaba.php/sisOp/edit/

بانک سینا:

http://www.sinabank.ir/Fa/IBAN/IBANCalc.aspx

بانک ایران زمین:

http://iranibank.com/

بانک شهر:

http://www.ifcc.ir/index.aspx?siteid=1&siteid=1&siteid=1&pageid=684

بانک صادرات:

http://www.bsi.ir/default.aspx?scn=Get-IBAN-Code

بانک صنعت و معدن:

http://w3.bim.ir/Sheba.aspx

بانک مهر ایران:

http://www.qmb.ir/Services/ModernBanking/shaba.aspx#IBan

بانک قوامین:

http://ghavamin.com/default.aspx

بانک کارآفرین:

http://www.karafarinbank.com/default.aspx?scn=Shaba

بانک کشاورزی:

http://shaba.agri-bank.com/shaba/

بانک مرکزی:

http://www.cbi.ir/IBAN/7344.aspx

بانک مسکن:

http://enovin.bank-maskan.ir/shebacontent.aspx

بانک ملت:

https://ebanking.bankmellat.ir/ebanking/produceShebaCode.bm

بانک ملی:

http://www.bmi.ir/Fa/IBAN-SHABA.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1

موسسه اعتباری توسعه:

http://www.cid.ir/fa.aspx?pid=239

بانک مهر:

http://www.mebank.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=8553